Ars poeticánk

Képzőközpontunk célja, hogy olyan gyakorlatorientált, naprakész ismeretek és készségek megszerzését célzó képzési palettát ajánljunk hallgatóinknak, amely megfelelő választ tud adni a gazdaság változásaira és igényeire.

Több éves felnőttképzési tapasztalatunkkal fontosnak tarjuk, hogy kompetencia-alapú megközelítéssel, élmény- és tevékenységközpontú interaktív módszerekkel támogassuk az ismeretanyag hatékony befogadását és hosszú távú rögzítését.

Hisszük, hogy az emberi kapcsolatok minősége nagyban hozzájárul a személyes sikerhez, ezért kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy az elméleti ismeretek elsajátításán és a gyakorlati készségek kialakításán keresztül a képzéseken résztvevőket hozzásegítsük személyiségük mind teljesebb megismeréséhez és kiteljesítéséhez is.


Powered by NetOffice